Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Source

Trong lòng vui vẻ cầm giấy khám thai về thì bắt gặp chồng đi quá giới hạn, lại còn bị ép buộc cởi hết đồ để chơi 3P. Hôn nhân không chỉ có như thế...

Tập 1 Chapter 1 -> Chapter 12
Yêu cầu
Tập 2 Chapter 13 -> Chapter 24
Yêu cầu
Tập 3 Chapter 25 -> Chapter 36
Yêu cầu
Tập 4 Chapter 37 -> Chapter 48
Yêu cầu
Tập 5 Chapter 49 -> Chapter 60
Yêu cầu
Tập 6 Chapter 61 -> Chapter 72
Yêu cầu
Tập 7 Chapter 73 -> Chapter 84
Yêu cầu
Tập 8 Chapter 85 -> Chapter 96
Yêu cầu
Tập 9 Chapter 97 -> Chapter 105
Yêu cầu