Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Source

Trình Nhất Nặc bị hãm hại tiến vào phòng của người lạ trong khách sạn, bị hắn kéo lên giường ... còn muốn cô làm thuốc giải tình dược ...

Tập 1 Chapter 1 -> Chapter 12
Yêu cầu
Tập 2 Chapter 13 -> Chapter 24
Yêu cầu
Tập 3 Chapter 25 -> Chapter 36
Yêu cầu
Tập 4 Chapter 37 -> Chapter 48
Yêu cầu
Tập 5 Chapter 49 -> Chapter 60
Yêu cầu
Tập 6 Chapter 61 -> Chapter 72
Yêu cầu
Tập 7 Chapter 73 -> Chapter 82
Yêu cầu