Dụ Hoặc Miêu Yêu

Source

Miêu yêu trùng sinh, muốn tìm người yêu ở kiếp trước báo thù, nhưng thấy hắn rồi thì lại nhảy vào hôn @@ Nữ chính không có tiết tháo ở giữa cao lãnh cấm dục nam thần và tà mị lãnh diễm yêu vương, biết phải chọn ai ~ Tóm tắt truyện mông lung quá, đại khái miêu yêu bộ này 1 xác hai linh hồn, nữ chính thì thuộc dạng ko có tiết tháo thật

Tập 1 Chapter 1 -> Chapter 12
Yêu cầu
Tập 2 Chapter 13 -> Chapter 23
Yêu cầu
Tập 3 Chapter 24 -> Chapter 35
Yêu cầu
Tập 4 Chapter 36 -> Chapter 47
Yêu cầu
Tập 5 Chapter 48 -> Chapter 58
Yêu cầu
Tập 6 Chapter 59 -> Chapter 70
Yêu cầu
Tập 7 Chapter 71 -> Chapter 82
Yêu cầu
Tập 8 Chapter 83 -> Chapter 94
Yêu cầu
Tập 9 Chapter 95 -> Chapter 106
Yêu cầu
Tập 10 Chapter 107 -> Chapter 118
Yêu cầu
Tập 11 Chapter 119 -> Chapter 130
Yêu cầu
Tập 12 Chapter 131 -> Chapter 141
Yêu cầu
Tập 13 Chapter 142 -> Chapter 153
Yêu cầu
Tập 14 Chapter 154 -> Chapter 165
Yêu cầu
Tập 15 Chapter 166 -> Chapter 177
Yêu cầu
Tập 16 Chapter 178 -> Chapter 189
Yêu cầu
Tập 17 Chapter 190 -> Chapter 190
Yêu cầu