Phượng Nghịch Thiên Hạ

Source

Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật
Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21
Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn
Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế
Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . .
Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . .
Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau

Tập 1 Chapter 1 -> Chapter 10
Yêu cầu
Tập 2 Chapter 11 -> Chapter 22
Yêu cầu
Tập 3 Chapter 23 -> Chapter 34
Yêu cầu
Tập 4 Chapter 35 -> Chapter 46
Yêu cầu
Tập 5 Chapter 47 -> Chapter 57
Yêu cầu
Tập 6 Chapter 58 -> Chapter 69
Yêu cầu
Tập 7 Chapter 70 -> Chapter 81
Yêu cầu
Tập 8 Chapter 82 -> Chapter 93
Yêu cầu
Tập 9 Chapter 94 -> Chapter 105
Yêu cầu
Tập 10 Chapter 106 -> Chapter 117
Yêu cầu
Tập 11 Chapter 117.5 -> Chapter 128
Yêu cầu
Tập 12 Chapter 129 -> Chapter 139
Yêu cầu
Tập 13 Chapter 139.1 -> Chapter 145.1
Yêu cầu