Shin Daa!Daa!Daa

Source

Đây là lần đầu tiên mình dịch nha m.n
Nếu nhiều like mình sẽ đăng chap nữa

Tập 1
Yêu cầu